Animacija je rezultat uspešnega poskusa z ciljem ustvarjanja iluzije spremembe in navideznega premikanja. Animacijo sestavlja skupek slik, ki so malenkostno drugačne ena od druge in se v točno določenem redu menjajo z določeno hitrostjo tako, da lahko eno sliko vidimo za določen kratek čas preden se pojavi druga. Ta vrsta prikazovanja se imenuje tudi predvajanje. Slike, ki sestavljajo animacijo po navadi prikazujejo objekt v različnih pozah oziroma položajih, če te slike predvajamo objekt izgleda, kot da se premika. Poznamo različne animacije. Zaključene in nezaključene ter različne tehnike ustvarjanja animacij. Animacija je zaključena, če se po predvajanju ustavi. Nezaključena pa je, če je zadnja slika dovolj podobna prvi, kar pomeni, da jo lahko ko animacija pride do zadnje slike ponovno predvajamo in to ponavljamo neprekinjeno. Tehnike animacij se imenujejo po materialu, uporabljenem za nastanek le te. Če so za animacijo uporabljene lutke se ta imenuje lutkovna animacija.

animacija

Drugi pogosti materiali uporabljeni za animacije pa so tudi plastelin, glina, papir oziroma kolaž razni predmeti ter računalnik. Računalniška animacija je lahko dvodimenzionalna ali tridimenzionalna. Tovrstne animacije so lahko zlahka ustvarjene z posebnimi programi z razliko, da je za 3D animacijo potreben drugačen program. Ta mora biti zmožen ustvariti en ali več tridimenzionalnih modelov in jih po potrebi tudi spremeniti, premakniti in shraniti kot več slik. Za boljšo računalniško animacijo pa je potrebno še kaj več kot samo računalnik, temveč tudi kakšno drugo orodje, kot je grafična tablica, ki je v veliko pomoč pri risanju slik na računalniku saj se računalniška miška s tem ne more primerjati. Ker pa je dandanes dober računalnik in oprema zanj dostopna marsikomu, televizija ni več edini medij, na katerem lahko zasledimo animirane filme in ostale oblike animacij. Sedaj je na spletu veliko animatorjev, ki skušajo s svojim talentom ustvarjanja zanimivih animacij začeti s svojo kariero. Čeprav je 3D animacije z veliko detajlov težko ustvariti je v animacijskih studiih tudi veliko ljudi, ki se osredotočajo vsak na eno posamezno stvar kot je gibanje, detajli zvok ter vse ostalo je po drugi strani 2D računalniških animacij veliko več in jih lahko ustvari tudi le ena oseba. Gledalci animiranih filmov se pogosto ne zavedajo, kako težko je tako dolge animacije z tako veliko slik ustvariti veliki skupini ljudi, ker tega po možnosti sploh še niso poizkusili narediti sami.