Ste že slišali za pogodbo o preužitku? Če še niste in vas zanima, kaj to je in kdaj se jo uporabi, potem kliknite na spletno stran https://www.odvetnicasibila.si/pogodba-o-preuzitku/ oz. berite naprej.Tako pogodba o preužitku kot tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju sta obliki pogodbe, ki sodita v obligacijsko pravo. Pri obeh pogodbah gre za pravni posel, ki se skleni med živimi akterji posla.

pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku – vse kar morate vedeti.

Kaj je pogodba o preužitku in kdaj se jo uporabi?
Pogodba o preužitku je pogodba, na podlagi katere pogodbenik razpolaga s premoženjem, ki ga ima v lasti v trenutku sklenitve pogodbe, in ne ob svoji smrti. Zakon, ki je urejal pogodbo o preužitku, se je v zadnjih letih spremenil. Za tovrstno pogodbo velja, da je odplačne narave, kar pomeni, da bo preužitkar zagotovo umrl, ni pa določeno, kdaj bo do njegove smrti prišlo. Pogodba o preužitku mora biti sklenjena v pisni obliki in v obliki notarskega zapisa, saj drugače velja za nično. Stranka se v pogodbi zaveže, da bo drugi stranki izročila premoženje v zameno za preživljanje do smrti.

Pogodba o preužitku in pogodba o dosmrtnem preživljanju – razlika
Do zdaj omenjene značilnosti pogodbe o preužitku veljajo tudi za pogodbo o preživljanju. Kljub skupnim značilnostim se pogodbi v nekaterih pomembnih segmentih razlikujeta. Pomembna razlika je v tem, kdaj se prenesejo lastninske pravice na prevzemnika. Pogodba o preužitku narekuje, da prevzemnik postane lastnik premoženja takoj ob trenutku podpisa pogodbe, medtem ko pogodba o preživljanju narekuje, da se lastninske pravice na prevzemnika prenesejo ob smrti preživljanca. Da sta pogodbi sploh veljavni je ključno, da sta obe stranki ob podpisu pogodbe prisebni in je pogodba sklenjena soglasno. Ker soglasje dedičev za podpis obeh pogodb ni potrebno, se mnogokrat dogaja, da slednji pogodbo izpodbijajo, saj so prikrajšani za celotne deleže, ki so zapisani v pogodbi.